Formål

  • At man sammen skaber oplevelser, som fremmer livsglæden hos den enkelte.
  • At man selv gør en stor del for, at skabe et oprigtigt venskab, hvor ærlighed og gensidig respekt er en selvfølge og krav.
  • At man som fuldgyldigt medlem oplever et broderskab, hvor alle er der 100% for hinanden, i alle situationer.
Baren

Broderskabet

For at kunne blive en del af broderskabet skal du være indforstået med følgende:

Last Call MC Boondocks, bruger betegnelsen Broder/Bro. Ikke fordi det lige skal lyde smart i en god stemning, men fordi klubben er som en stor familie, med gensidig respekt for hinanden og med plads til forskellighed.

Et fuldgyldigt medlem finder det naturligt, at være en god ven i tykt og tyndt, og vil gå langt for at hjælpe sine brødre. Han sætter en ære i at være der for sine brødre.

Klubbens medlemmer kender hinandens stærke og svage sider og har accepteret disse. En grundtanke der gør at, følelsen er rigtig når han bære klubbens navn og mærke på sin vest. 

Forside_High

Et medlem af Last Call MC Boondocks, er medlem 24 timer i døgnet, det er derfor en livsstil at melde sig ind i Last Call MC Boondocks.

Dette betyder, at der er plads til andre interesser også, da det mangfoldige gør stærkt.

En broder nyder nuet og søger de gode oplevelser, frem for at søge problemer, for mottoet er: ”søg og du vil finde”.

Han er bevidst om, at alt hvad han foretager sig kan påvirke klubben.

Et medlem vil ikke forvente, at man laver ulovlige handlinger for hinanden, han er ligeledes indforstået med, at familie og arbejde kommer i første række, da det er en naturlig del af en god dansk biker kultur.

Kan du ikke give dig selv helt til klubben, med den indlevelse og livsstil som det kræver, er Last Call Mc Dannevang, Boondocks ikke den rigtige klub for dig.

Konkret gør vi

  • Vi besøger ofte de andre afdelinger i Last Call mc Dannevang.
  • Vi er ofte sammen med klubberne i oplandet, og tager gerne på længere ture for at besøge bikerfolket i det danske land.
  • Køre ture året rundt og når årstiden er den rigtige, er det som udgangspunkt på motorcykel.
Analog - Boondocks - 1280