Tintin - Secretary

TinTin

Historik

  • Juni 2018 - Optaget som Prospect

  • December 2018 - Optaget som Full Color

  • Juli 2020 - Valgt som Secretary

  • Var med til at starte Djurs chapter og blev i den forbindelse valgt som Secretary i oktober 2020

Motorcykel

  •  Honda VFR 750 årg 1993