Hvem er vi:

I efteråret 2020 var vi fire mand, som gennem en tid havde været medlem af Last Call MC
Dannevang, der ønskede at starte nyt chapter op på Djursland. En femte mand stod klar
på sidelinjen, og grundlaget for et nyt chapter var på plads.

Ønsket blev ytret, og de tre eksisterende afdelinger af Last Call MC godkendte og bakkede op.

Så stod vi fem mand på Djursland og skulle finde et navn til vores ny chapter.

Klubhus havde vi endnu ikke, og vidste ikke hvor vi ville lande. Men et sted på Djursland skulle det være, og vi blev enige om at navnet slet og ret skulle være Djurs.

Last Call MC Djurs blev en realitet 20-10-2020 som nyt chapter i Last Call MC Dannevang.

Værdier:

Selvom vi siger familie og job kommer først, betyder kammeraterne i klubben rigtigt meget
for os, og vi ser hinanden lidt som brødre. Vi er der for hinanden, og vi bakker hinanden
op.

Vi værdsætter at komme rundt i det danske bikermiljø, hvor vi alle steder møder venner og
bekendte.

Vi deltager gerne i både arrangementer arrangeret af de øvrige Last Call MC afdelinger,
men også andre klubber/foreningers arrangementer.
Klubhus.

Klubhuset:

I foråret 2021 fandt vi vores fremtidige lokaler i et forhenværende tømrerværksted i Ørsted.
Her arbejder vi nu på fuld tryk på at få lavet et klubhus, der fremover skal skabe rammen
om vores klub og fællesskab.

Vi glæder os til at kunne byde venner, bikere og andet godtfolk velkommen.